Chris Photo Gallery
#2 Nhatrang

1999

現在英訳の準備をしています。
しばらくお待ち下さい。

Train leaving Saigon to Nhatrang
Re-unification express at 7:00

Nha Trang city


Basket boats in Nha trang

Going snorkelling in Nha Trang


Lunch on "Mama's boat day trip

日本語トップ | BBS | Hot Info | 記憶 | ギャラリー | Index | リンク | 募集 | メール