Yoshi's Trip 2005 Gallery:
Cambodia: Poipet | Siem Reap | Phnom Pen | Sihanoukville | E part of Cambodia
Laos: Don Kone | Luang Prabang China: Yunnan | Yuan Yan Thailand: Chiang Sean
China: Yunnan | Yuan Yan | Xing ping | San Jiang | Dong Xing | Jing Xi | Yang Shuo | Long Sheng | Ping Xiang

English Top | memory | BBS | Hot Info | Gallery | Mail