Yoshi's Trip 2004 Gallery:
Yunnan China: Shangri-La | Ruili | Jing Hong | Deqin | Others

English Top | memory | BBS | Hot Info | Gallery | Mail